Sunday, July 31, 2011

Physics Could Be Behind The Secrets Of Crop-Circle Artists

In this month's edition of Physics World, Richard Taylor, director of the Materials Science Institute at the University of Oregon, takes a serious, objective look at a topic that critics might claim is beyond scientific understanding – crop circles.

Credit: www.cropcircleconnector.com/2011/windmillhill2/windmillhill2011b.html

As the global crop-circle phenomenon grows alongside advances in science and technology, Taylor notes how physics and the arts are coming together to produce more impressive and spectacular crop-circle patterns that still manage to maintain their mystery.

Today's crop-circle designs are more complex than ever, with some featuring up to 2000 different shapes. Mathematical analysis has revealed the use of constructions lines, invisible to the eye, that are used to design the patterns, although exactly how crop circles are created remains an open question.

According to Taylor, physics could potentially hold the answer, with crop-circle artists possibly using the Global Positioning System (GPS) as well as lasers and microwaves to create their patterns, dispensing with the rope, planks of wood and bar stools that have traditionally been used.

Microwaves, Taylor suggests, could be used to make crop stalks fall over and cool in a horizontal position – a technique that could explain the speed and efficiency of the artists and the incredible detail that some crop circles exhibit.

Indeed, one research team claims to be able to reproduce the intricate damage inflicted on crops using a handheld magnetron, readily available from microwave ovens, and a 12 V battery.

As Taylor writes, "Crop-circle artists are not going to give up their secrets easily. This summer, unknown artists will venture into the countryside close to your homes and carry out their craft, safe in the knowledge that they are continuing the legacy of the most science-oriented art movement in history."

Matin Durrani, Editor of Physics World, says, "It may seem odd for a physicist such as Taylor to be studying crop circles, but then he is merely trying to act like any good scientist – examining the evidence for the design and construction of crop circles without getting carried away by the side-show of UFOs, hoaxes and aliens."

Also in this month's issue:

End of an era – an interview with veteran CERN theorist John Ellis, who is back in the UK after almost four decades at the Geneva lab but still searching for the elusive Higgs boson.

Contacts and sources:
Michael Bishop
Institute of Physics
http://www.physicsworld.com
Windmill Hill, near Avebury, Wiltshire. 

13 comments:

 1. Khi hiện tượng vòng tròn cây trồng toàn cầu phát triển cùng với những tiến bộ của khoa học và công nghệ, Taylor lưu ý cách vật lý và nghệ thuật kết hợp với nhau để tạo ra các mô hình vòng tròn cây trồng ấn tượng và ngoạn mục hơn mà vẫn cố gắng duy trì bí ẩn.

  Các thiết kế vòng tròn ngày nay phức tạp hơn bao giờ hết, với một số tính năng lên đến 2000 hình dạng khác nhau. Phân tích toán học đã tiết lộ việc sử dụng các đường xây dựng, vô hình trước mắt, được sử dụng để thiết kế các mẫu, mặc dù chính xác cách tạo ra các vòng tròn crop vẫn là một câu hỏi mở.

  Theo Taylor, vật lý có khả năng giữ câu trả lời, với các nghệ sĩ của vòng tròn có thể sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cũng như laser và lò vi sóng để tạo ra các mô hình của họ, phân phát bằng dây thừng, ván gỗ và thanh phân có truyền thống đã được sử dụng.

  Taylor, Taylor gợi ý, có thể được sử dụng để làm cho thân cây bị ngã và làm mát ở vị trí nằm ngang - một kỹ thuật có thể giải thích tốc độ và hiệu quả của các nghệ sĩ và chi tiết đáng kinh ngạc mà một số vòng tròn cây trồng thể hiện.

  Thật vậy, một nhóm nghiên cứu tuyên bố có thể tái tạo thiệt hại phức tạp gây ra cho cây trồng bằng cách sử dụng từ tính cầm tay, có sẵn từ lò vi sóng và pin 12 V.

  Như Taylor viết, "Các nghệ sĩ của vòng tròn sẽ không từ bỏ bí mật của họ một cách dễ dàng. Mùa hè này, các nghệ sĩ vô danh sẽ mạo hiểm đến vùng nông thôn gần nhà của bạn và thực hiện thủ công của họ, an toàn khi biết rằng họ đang tiếp tục di sản phong trào nghệ thuật định hướng khoa học nhất trong lịch sử. "

  Matin Durrani, Biên tập viên của Thế giới Vật lý, nói: "Có vẻ kỳ lạ đối với một nhà vật lý như Taylor đang nghiên cứu về vòng tròn cây trồng, nhưng sau đó anh ta chỉ cố gắng hành động như bất kỳ nhà khoa học giỏi nào - kiểm tra bằng chứng cho việc thiết kế và xây dựng cây trồng các vòng tròn mà không bị cuốn theo chương trình phụ của UFO, trò lừa bịp và người ngoài hành tinh. "

  Cũng trong vấn đề của tháng này:

  Kết thúc một kỷ nguyên - một cuộc phỏng vấn với nhà lý thuyết kỳ cựu của Cern John Ellis, người đã trở lại Vương quốc Anh sau gần bốn thập kỷ tại phòng thí nghiệm Geneva nhưng vẫn tìm kiếm boson Higgs khó nắm bắt.

  ReplyDelete
 2. Functional Medicine KL that brings together conventional medicine, nutritional medicine, and bio-identical hormone therapy to restore health and enhance youth. Our doctors are here to educate, inspire & empower you to make better decisions regarding your health.

  ReplyDelete
 3. GVS Malaysia
  was founded with a goal to advance positively alongside the local community and in tandem with the group’s strategic expansion plan that would serve both foreign industries and locals alike.

  ReplyDelete
 4. Bone Meal started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

  ReplyDelete
 5. Nitrogen fertilizer started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

  ReplyDelete
 6. EU certified organic input started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

  ReplyDelete
 7. USDA certified organic input started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

  ReplyDelete
 8. Shintech Malaysia started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

  ReplyDelete
 9. Abbie & Co focuses on luxury investment watches. We are determined to provide luxury watches that holds value to you. Pre-owned and Brand new watches are part of our offerings. Buying, servicing and trading are also services that we provide.

  ReplyDelete
 10. Richard Mille Malaysia Abbie & Co focuses on luxury investment watches. We are determined to provide luxury watches that holds value to you. Pre-owned and Brand new watches are part of our offerings. Buying, servicing and trading are also services that we provide.

  ReplyDelete
 11. Mega 888 apk download is the most popular app for online slot games in Malaysia. The free download offers you a huge choice of games, you can even play for free using a test id. You can use the free test id listed on this page.

  ReplyDelete
 12. Mega 888 is the most popular app for online slot games in Malaysia. The free download offers you a huge choice of games, you can even play for free using a test id. You can use the free test id listed on this page.

  ReplyDelete
 13. Pussy888 is the most popular app for online slot games in Malaysia. The free download offers you a huge choice of games, you can even play for free using a test id. You can use the free test id listed on this page.

  ReplyDelete